Leading moms & Klaar Hammenecker

Lies en Klaar zijn 2 psychologen die een online traject lanceren. Ze waren op zoek naar beelden die de voorstelling van hun cursus kon ondersteunen. Alsook professionele portretten van henzelf en hen beiden voor op hun website en eigen kanalen. We besloten tezamen dat het serieus mocht zijn, maar dat zeker ook het ‘innerlijk kind’ in hen naar boven mocht komen, omdat dit wel aanwezig is in de cursus.